четвер, 22 листопада 2018 р.

Нові видання     Асоціація природоохоронних територій інформує про нові видання щодо природоохоронної діяльності та установ природно-заповідного фонду. Повну електронну версію наведених видань можна отримати, звернувшись на e-mail: ukr.pa.association@gmail.com

Ф.Д.Гамор "Еталон європейських лісових екосистем та природоохоронної справи" 
Fedir D. Hamor "Role Model for European Forest Ecosystem and Nature Conservation"

Зміст
Вступ .............................................................................................................................................................................. 9
Перші етапи створення Карпатського заповідника .....................……………………………………….................11
Включення заповідника до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО та створення 
Карпатського біосферного заповідника.................................................................................................................... 16
Завдяки зусиллям трудового колективу та підтримці центральних і місцевих органів влади ........................... 31
Особлива роль у розширенні та розвитку Карпатського біосферного заповідника Президента України 
Віктора Ющенка ……………………...............……………………......................................................................... 39
За збереження природи – диплом Ради Європи ..................................................................................................... 50
Ініціювання процесу включення букових пралісів Карпат до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО та створення Європейської мережі букових лісів ……......................................…….......................... 56
Заходи Президента та Уряду України щодо збереження букових пралісів Карпат як об’єкта Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО та забезпечення благоустрою й сталого розвитку гірських населених пунктів у регіоні
 їх розташування ………………………………………............................................................................................ 73
Лобіювання проектів щодо поглиблення співпраці між природоохоронними територіями та 
українськими територіальними громадами які розташовані по обидва боки українсько-румунського 
кордону на Мараморощині ....................................................................................................................................... 84
Багаторічні фундаментальні українсько-швейцарські наукові дослідження у Карпатському біосферному заповіднику ................................................................................................................................................................ 95
Українсько-німецький проект стратегічного менеджменту Карпатського біосферного заповідника ............ 101
Пропозиції щодо вдосконалення гірського та природоохоронного законодавства в Україні ......................... 109
Деякі підсумки ........................................................................................................................................................ 119
П’єр Л. Ібіш (Німеччина), Вікторія Губко (Україна): 
Професор Федір Гамор – відданий керівник Карпатського біосферного заповідника та орієнтир у 
збереженні європейських пралісів ........................................................................................................................ 123

Contents
Intorduction .................................................................................................................................................................. 9
First stages of the Carpathian Reserve establishment ................................................................................................ 11
Inclusion of the reserve into the World Network of UNESCO Biosphere Reserves and designation
of the Carpathian Biosphere Reserve ......................................................................................................................... 16
Thanks to the efforts made by the stuff members and the support granted by central and local authorities .............. 31
An important role played by the President of Ukraine Victor Yushchenko in expansion and development
of the Carpathian Biosphere Reserve ......................................................................................................................... 39
The Diploma of the Council of Europe as an award for nature conservation ............................................................ 50
Initiation of the process on listing primeval beech forests of the Carpathians into the UNESCO World Heritage 
List and establishment of the European Beech Forest Network ................................................................................ 56
Actions defined by the President and the Government of Ukraine for preservation of primeval beech forests
of the Carpathians as a UNESCO World Heritage Property and ensuring improvement and sustainable 
development of mountain settlements located in their vicinity ................................................................................. 73
Lobby for the projects aimed at strengthening cooperation between protected areas and Ukrainian communities
located on both sides of the Ukrainian-Romanian border in the Maramures region ................................................. 84
Long-term Ukrainian-Swiss fundamental research activities at the Carpathian Biosphere Reserve ......................... 95
Ukrainian-German project on strategic management planning for the Carpathian Biosphere Reserve ................... 101
Proposals for improvement of the legislation dealing with mountainous regions and environmental cooperation
in Ukraine .................................................................................................................................................................. 109
Some results .............................................................................................................................................................. 119
Pierre L. Ibisch (Germany), Victoria Gubko (Ukraine):
Professor Fedir D. Hamor: visionary driver of Carpathian Biosphere Reserve spearheading European primeval
forests conservation ................................................................................................................................................... 123

Федір Гамор
"Україна-Румунія: мости народної дипломатії"
Нотатки з нагоди 20-річчя участі Союзу українців Румунії та Карпатського біосферного заповідника
в процесі розвитку українсько-румунської транскордонної співпраці на Мараморощині

Fedir Hamor
Ukraine-Romania: Bridges of People’s diplomacy
Notes Dedicated to the 20th anniversary of the participation of the Union of Romanian Ukrainians and the Carpathian Biosphere Reserve in the development of Ukrainian-Romanian Cross-border cooperation in Maramoroshchyna

 Зміст
З особливим наголосом на розвиток відсталих територій ......................................................................................... 21
Громадські ініціативи для зміцнення українсько-румунської прикордонної дружби
та співробітництва на Мараморощині
Тиса має стати річкою дружби і єднання народів України та Румунії ...................................................................... 28
Протокол двостороннього румуно-українського співробітництва в рамках програми
EU-PHARE CREDO I TACIS ......................................................................................................................................... 32
Діяльність і співпраця Марамороського крайового Союзу Українців Румунії по створенню біосферного
резервату «Марамороські гори» ................................................................................................................................... 34
Продовження прикордонної співпраці Румунія-Україна............................................................................................. 45
Українсько-румунський семінар у діловому ................................................................................................................ 49
Спільно протистоятимемо паводкам ............................................................................................................................ 52
Меморандум про взаєморозуміння між Карпатським біосферним заповідником (Україна) і природним парком
«Гори Мараморощини» (Румунія) щодо створення українсько-румунського транскордонного біосферного
резервату в Мармароських горах .................................................................................................................................. 55
Лист підтрики проекту створення українсько-румунського біосферного резервату у Марамороських горах, директора відділу природничих наук Секретаріату Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера»
 Н. Ішварана ................................................................................................................................................................... 59
Участь голови Союзу українців Румунії Степана Бучути у заходах із нагоди святкування дня міста Рахова ..... 61
Закарпатські екологи відвідали повіт Марамуреш у Румунії .................................................................................... 64
Карпатський біосферний заповідник: на крок попереду в упередженні глобалізаційних викликів ..................... 68
Міжнародні конференції, семінари, «круглі столи» та інші акції
Екологічна акція «Чиста Україна залежить від тебе» посприяла єднанню двох народів
на українсько-румунському кордоні ............................................................................................................................. 73
За сталий розвиток притисянського регіону ................................................................................................................ 84
День європейських парків .............................................................................................................................................. 85
Єднання сердець, єднання культур ................................................................................................................................ 87
Працівники Карпатського біосферного заповідника взяли участь в екосемінарі в Румунії .................................... 90
На Закарпатті на міжнародному семінарі говорили про створення українсько-румунського біосферного 
резервату .......................................................................................................................................................................... 96
Науковці Закарпаття взяли участь в міжнародному науковому симпозіумі в румунському місті 
Сігету-Мармацієй ........................................................................................................................................................... 99
Україна-Румунія: мости народної дипломатії. Делегація Рахівщини взяла участь у фестивалі
«Гуцульська міра» в Румунії ....................................................................................................................................... 105
У Рахові пройшла актуальна для поглиблення транскордонного співробітництва міжнародна
науково-практична конференція ................................................................................................................................. 109
Резолюція Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні, соціально-економічні 
та історико-культурні аспекти розвитку прикордонних територій  Мараморощини»......................................................................................................................................... 115
Презентовано проектну ідею щодо створення в українському місті Рахів та румунській прикордонній комуні Бистра молодіжних центрів розвитку етнічної гуцульської культури та сталого туризму .................................... 119
Гості з Румунії завітали до Рахівської бібліотеки з подарунками ............................................................................ 122
Чи буде відновлено міст через Тису (Ділове – Валя-Вішеулуй) і рух пасажирських потягів через Рахів до Румунії?
Україна та Румунія домовилися про актуальний для закарпатців місцевий прикордонний рух ........................... 125
У Рахові підписано протокол намірів щодо відновлення залізничних пасажирських перевезень історичними
маршрутами через станцію Рахів до Румунії, Будапешта, Праги та Ужгорода ....................................................... 126
У Бая-Маре підписано меморандум про поглиблення українсько-румунської прикордонної співпраці .............. 130
Делегація Рахівського району зустрілась із керівництвом румунської залізничної станції Сігету-Мармацієй
та комуни Бистра ............................................................................................................................................................ 134
Поїзд «Говерла» сполученням Київ–Рахів може продовжити маршрут до Румунії ................................................ 139
Відкриття руху пасажирських потягів через Рахів до румунського міста Клуж-Напока, Будапешта
та Ужгорода може стати реальністю ............................................................................................................................ 143
Потяг Київ–Рахів пропонують «продовжити» до Трансильванії, Будапешта, Братислави, Відня та Праги ........ 146
Чи потрібен міст для побратимів? ............................................................................................................................... 150
Україна та Румунія погодили проектування спільного пункту пропуску на Закарпатті через Тису у Діловому  154
Під час візиту румунів на Рахівщину обговорили питання відновлення руху поїздів та створення
спільного біосферного резервату ................................................................................................................................ 158
Президент повітової ради румунського повіту Марамуреш Замфір Чічеу з робочим візитом відвідав 
Рахівщину ...................................................................................................................................................................... 161
У рамках проведення Днів добросусідства України і Румунії підписано протокол про поглиблення співпраці
між Марамурешом та Рахівщиною ............................................................................................................................. 165
Точки дотику: наукові та публіцистичні замітки
Созологічна характеристика закарпатських ділянок проектованого міжнародного біосферного резервату
«Марамороські гори» .................................................................................................................................................... 170
Внесок карпатського біосферного заповідника у виявленні та збереженні біологічного різноманіття Марамарощини .............................................................................................................................................................. 174
Про деякі аспекти розвитку туризму та поглиблення співпраці між українськими територіальними громадами,
які розташовані по обидва боки українсько-румунського кордону на мараморощині ........................................... 183
Чи буде створено рахівський транскордонний українсько-румунський еколого-туристичний вузол? ................. 190
Динаміка чисельності населення українських сіл на румунській частині Мараморощини ................................... 197
У географічному центрі Європи відзначили дні європейської спадщини ................................................................ 207
Розробка поліметалевих руд на українській частині Мараморощини може призвести до екологічної катастрофи
у верхів’ях басейну Тиси ............................................................................................................................................... 211
Українсько-румунське співробітництво на прикордонних водах в басейні річки Тиса .......................................... 219
На велодрезині до Євросоюзу ....................................................................................................................................... 229
Історична мараморощина – інтелектуальний, етнокультурний транскордонний регіон у центральній Європі ... 233
Нові проектні ідеї
Закарпатська ініціативна група провела консультативну зустріч із префектом румунського повіту Марамуреш
Себастьяну Лупуцом та керівництвом комуни Бистра ............................................................................................... 242
Українське місто Рахів та румунська комуна Бистра стали містами-побратимами ................................................. 246
Інноваційна транскордонна ініціатива .......................................................................................................................... 249
На консультативній зустрічі у повітовій раді румунського повіту Марамуреш обговорено пропозиції щодо підготовки спільних українсько-румунських проектів поглиблення прикордонної співпраці ............................... 259
Відбудуємо мости добросусідства, або кілька слів замість післямови
Не зважаючи на докладені зусилля ............................................................................................................................... 263
Довідково деякі важливі документи та архівні матеріали із питань прикордонної українсько-румунської
співпраці на мараморощині
Міжурядові угоди та урядові документи ..................................................................................................................... 267
Меморандуми, протоколи та рішення місцевих органів влади.................................................................................. 304
Рішення, розпорядження, погодження центральних та місцевих органів влади й листи-звернення до них ........ 325
Інші архівні документи .................................................................................................................................................. 350
Додаткова інформація
Союз українців Румунії.................................................................................................................................................. 357
Карпатський біосферний заповідник............................................................................................................................ 358
Про автора........................................................................................................................................................................360

Contents
With special emphasis on the development of underveloped areas .................................................................................. 24
Public Initiatives to Strengthen Ukrainian-Romanian border friendship and cooperation in Maramorosh area
Tysa should become the river of friendship and unity of peoples of Ukraine and Romania ............................................ 28
Protocol of bilateral Romanian-Ukrainian cooperation within the EU-PHARE CREDO I TACIS program .................. 32
Activities and cooperation of the Maramorosh Regional Union of Romanian Ukrainians on creation of the Biosphere Reserve «Maramorosh Mountains» .................................................................................................................................. 34
Continuation of Romania-Ukraine frontier cooperation.................................................................................................... 45
Ukrainian-Romanian workshop in Dilove village ............................................................................................................ 49
We shall jointly resist floods ............................................................................................................................................. 52
Memorandum of Understanding between the Carpathian Biosphere Reserve (Ukraine) and the Natural Park
«Mountains of Maramorosh area» (Romania) on the establishment of the Ukrainian-Romanian trans-border biosphere reserve in the Marmarosh Mountains ............................................................................................................................... 55
Letter of support to the project for the establishment of the Ukrainian-Romanian biosphere reserve in the Maramorosh
Mountains, from Director of the Department for Natural Sciences of the Secretariat of the UNESCO Program
«Man and Biosphere» Mr. N. Ishvarana .......................................................................................................................... 59
Participation of the head of the Union of Romanian Ukrainians Stepan Buchuta in celebrations on the occasion 
of the day of Rakhiv city .................................................................................................................................................. 61
Transcarpathian environmentalists visited Maramures county (povit) in Romania  ........................................................ 64
Carpathian Biosphere Reserve: one step ahead in preventing globalization challenges .................................................. 68
International conferences, workshops, «round tables» and other events
Ecological action «Clean Ukraine depends on you» contributed to the unification of two peoples on the Ukrainian-Romanian border ............................................................................................................................................................... 73
For the sustainable development of the Prytysyanskyi region .......................................................................................... 84
Day of European Parks ...................................................................................................................................................... 85
Unity of hearts, unity of cultures ....................................................................................................................................... 87
Employees of the Carpathian Biosphere Reserve took part in the eco-workshop in Romania ......................................... 90
At the International Workshop in Transcarpathia they talked about the creation of the Ukrainian-Romanian Biosphere Reserve .............................................................................................................................................................................. 96
Scientists of Transcarpathia took part in the international scientific symposium in the Romanian city 
of Sigetu-Marmatsiei ......................................................................................................................................................... 99
The delegation of Rakhiv area took part in the festival «Hutsul’ska Mira» in Romania ................................................ 105
An international scientific conference was held in Rakhiv actual for deepening cross-border cooperation .................. 109
Resolution of the International Scientific and Practical Conference «Ecological, Socio-Economic, Historical 
and Cultural Aspects of the Development of the Maramorosh Frontier Territories»...................................................... 115
The project idea on the creation of youth centers for development of Hutsul ethnic culture and sustainable 
tourism in the city of Rakhiv and the Romanian commune Bystra was presented ........................................................ 119
Guests from Romania visited the Rakhiv library with gifts ........................................................................................... 122
Will ever be restored the bridge across Tysa (Dilove – Valya-Vysheului) and the traffic of passenger trains through Rakhiv to Romania?
Ukraine and Romania have agreed on local border traffic actual for Transcarpathians ................................................ 125
In Rakhiv a protocol of intentions was signed to restore a railway passenger traffic on historical routes through
Rakhiv to Romania, Budapest, Prague and Uzhhorod ................................................................................................... 126
A memorandum of deepening Ukrainian-Romanian border cooperation was signed in Baia-Mare ............................. 130
Delegation of the Rakhiv district met with the leaders of the Romanian railway station Sighet-Marmatsiei
and the commune Bystra ................................................................................................................................................ 134
The train «Hoverla» with connection Kyiv-Rakhiv may extend its route to Romania .................................................. 139
Opening of passenger trains’ traffic through Rakhiv to the Romanian cities of Cluzh-Napoka, Budapest 
and Uzhgorod may become a reality .............................................................................................................................. 143
It is suggested to «extend» the train Kiev-Rakhiv to Transylvania, Budapest, Bratislava, Vienna and Prague ............ 146
Do twin-cities need a bridge? ........................................................................................................................................ 150
Ukraine and Romania agreed to design a common checkpoint in Transcarpathia across Tysa river in Dilove ............ 154
During the Romanian visit to Rakhiv area, issues related to the restoration of train traffic and the creation
of a common biosphere reserve were discussed ............................................................................................................ 158
President of the County Council of the Romanian County Maramures Zamfir Chicheu paid a working visit
to Rakhiv area ................................................................................................................................................................ 161
Within the framework of the Days of Neighborhood of Ukraine and Romania, a protocol on deepening cooperation between Maramuresh and Rakhiv area was signed ....................................................................................................... 165
Touch Points: scientific and journalistic notes
Sozological characteristics of the Transcarpathian plots of the designed international biosphere reserve
«Maramorosh Mountains» ............................................................................................................................................. 170
Contribution of the Carpathian Biosphere Reserve to the detection and conservation of biological diversity
of Maramorosh area ....................................................................................................................................................... 174
About some aspects of development of tourism and deepening of cooperation between Ukrainian territorial communities located on both sides of the Ukrainian-Romanian border in Maramorosh area ............................................................ 183
Will the Rakhiv cross-border Ukrainian-Romanian eco-tourism center (hub) be created? ........................................... 190
Dynamics of the population of Ukrainian villages in the Romanian part of Maramorosh area .................................... 197
The European Heritage Days were celebrated in the geographical center of Europe ................................................... 207
The development of polymetallic ores in the Ukrainian part of Maramorosh area could lead to an ecological 
catastrophe in the upper part of the Tysa river Basin ..................................................................................................... 211
Ukrainian-Romanian cooperation on the frontier waters in the basin of the Tysa River ............................................... 219
Travelling on a railbyke to the European Union ............................................................................................................ 229
Historical «Maramoroshchyna» – an intellectual, ethno-cultural cross-border region in central Europe ..................... 233
New project ideas
The Transcarpathian Initiative Group held a consultative meeting with the Prefect of the Romanian County Maramures Sebastianu Luputs and the leaders of the commune Bystra .......................................................................................... 242
The Ukrainian city Rakhiv and the Romanian commune Bystra have become twin cities .......................................... 246
Innovative cross-border initiative .................................................................................................................................. 249
At a consultative meeting at the county council of the Romanian County Maramuresh proposals
for the preparation of joint Ukrainian-Romanian projects for deepening border cooperation were discussed ............. 259
Let’s rebuild the Neighborhood Bridges, or a few words instead of an Afterword
Despite all efforts ........................................................................................................................................................... 263
For reference, some important documents and archival materials on issues of Ukrainian-Romanian
border cooperation in the Maramorosh area
Intergovernmental agreements and governmental documents ...................................................................................... 267
Memorandums, protocols and decisions of local authorities......................................................................................... 304
Decisions, orders, approvals of central and local authorities and letters addressed to them ........................................ 325
Other archival documents ............................................................................................................................................. 350
Additional information
Union of Romanian Ukrainians..................................................................................................................................... 357
Carpathian Biosphere Reserve....................................................................................................................................... 358
About the author............................................................................................................................................................. 360