Український степовий природний заповідник

Загальна інформація

Український степовий природний заповідник складається з чотирьох відділень, три з яких - “Кам’яні могили”, “Хомутовський степ” і “Крейдяна флора” - розташовані у межах степової зони України (Донецька обл.), а “Михайлівська цілина” знаходиться в лісостеповій (Сумська обл.). Тут знаходяться унікальні ковилові ділянки, три різновиди тюльпанів, природна ділянка тюльпанів, що знаходиться на стадії видоутворення, а також єдина заповідна ділянка лучного степу у зоні лісостепу.

Заповідник цікавий не лише своєю мальовничою природою, але і з точки зору історії, адже тут відбувалися легендарні битви дружини русичів з татарами.

Історія створення

Заповідник був створений за радянських часів, а саме 1961 року, коли були об’єднані самостійні заповідні об’єкти "Хомутовський степ", "Кам'яні Могили", "Михайлівська цілина" та "Стрільцівський степ". Найстаршим із них був заповідник "Хомутовський степ", який було засновано ще у 1926 р. Незабаром після об’єднання, у 1968 р., Стрільцівський степ було передано до складу Луганського природного заповідника, а до Українського степового натомість приєдналося ще одне відділення - "Крейдова флора". На сьогодні завершуються роботи з організації п’ятого відділення заповідника — «Кальміуського».

Проте історія цих територій сягає далеко за межі двадцятого століття. Зокрема, на думку багатьох істориків, Кам’яні могили є місцем історичної «битви на Калці» в тринадцятому столітті та місцем захоронення скіфських царів.

Природні особливості

Тут можна зустріти надзвичайно рідкісні не лише для України, але й для Європи види рослин та тварин. Особлива гордість Українського степового природного заповідника - ковила, якої тут налічується 14 видів. Такого різноманіття не має більше жодний з заповідників у світі.

Незвичайний у заповіднику і тваринний світ. Загальна кількість видів природної фауни, що мешкають у заповіднику, становить біля 7300 видів! Тут зустрічаються рідкісні види, що занесені до Європейської червоної книги: сліпак звичайний, перев'язка звичайна, могильник, дрофа (пролітний вид), деркач, мнемозина, поліксена та ін. Крім того в заповіднику можна натрапити на вухатого їжака, норку звичайна, борсука, вівсянку чорноголову та багато інших цікавих видів. Значна кількість рідкісних птахів трапляється лише взимку або при перельотах навесні та восени (сорокопуд сірий, дрофа, підорлик великий, орел степовий, орел-карлик, лунь польовий, кроншнеп великий, змієїд, журавель степовий).

Заповідник відомий різними типами степів, байрачними лісами та сосновими борами. Для того, щоб описати всю красу та багатство заповідника варто розглянути кожне з відділень окремо.

Кам’яні могили — місце де історія зустрічається із сучасністю, гірська країна серед неозорої рівнини. На думку багатьох істориків, Кам’яні могили є місцем битви у 1223 році дружин русичів князя Мстислава Романовича з татарами, відомої під назвою «битва на Калці». Крім того деякі дослідники вважають Кам’яні могили місцем захоронення скіфських царів.

Кам’яні могили є унікальною геологічною пам’яткою, що в незайманому стані збереглася до наших днів. Лише в цьому місці ростуть такі відомі вузьколокальні ендеміки, як деревій голий та волошка несправжньоблідолускова. В ущелинах скель знайшли притулок аж 8 видів папоротей — представників північної флори. Викликають захоплення галявинки косариків тонких та орхідей запашної і блощичної по невеликих улоговинах, а навесні — золотаві віночки авринії скельної, що уквітчують гори.
Назва Хомутовський степ вже сама по собі малює в уяві мальовничий простір, пахощі трав та різнобарвні квіти, що коливаються навіть при незначному порухові вітру. Цей степ - це море ковили з білими кулями катрана татарського та блакитними плямами шавлії пониклої і сухостепової, жовтими куртинами квітучих калофаки волзької та вайди фарбувальної, синьо-фіолетових кущів залізняка та зелені злаків. Тут зростає 12 видів ковили: Лессінга, тирси, Граффа, азовської, Браунера, відокремленої, вузьколистої, дивної, пухнастолистої, облудної, української та шорсткої. Незабутнє враження справляють у травні десятки гектарів яскраво-червоної півонії тонколистої. Особливо великі площі її на прибалковому схилі балки Брандта північної експозиції.

Неймовірно, але у Хомутовському степу росте три види тюльпанів: Шренка, змієлистий та дібровний. Знаходиться тут і природна ділянка тюльпана, що перебуває на стадії видоутворення. За нею проводяться спостереження вже протягом 27 років.

Відділення Крейдова флора розташоване на правому крутому березі ріки Сіверський Донець між селами Закітне та Піскунівка. Лісові угруповання у цьому відділенні займають незначну площу, половина якої припадає на сосну крейдяну, а половина — на байрачні діброви. Ця ділянка є єдиною значною за розмірами заповідною ділянкою кретофільної флори в Україні, що збереглася в задовільному стані. З кретофільних видів виділяються дворядник крейдяний, дрік донський, гісоп крейдяний, громовик донський, дзвінець крейдяний, ранник крейдяний, шоломниця крейдяна.

Михайлівську цілину варто побачити хоча б тому, що це єдина в Україні заповідною ділянка лучного степу в зоні Лісостепу. Тут зустрічається багато рідкісних видів, занесених до Червоної книги України.

Наразі проходять роботи з організації п’ятого відділення заповідника — «Кальміуського», що дасть змогу взяти під охорону степову рослинність середньої течії ріки Кальміус, що включає багато червонокнижних видів.