ПРИРОДНІ ЗАПОВІДНИКИ

Природні заповідники мають загальнодержавне значення. Вони створюються з метою збереження природи та проведення науково-дослідних робіт. У природних заповідниках охороняються типові та унікальні для даної території природні комплекси. Тут вивчаються природні процеси та розробляються наукові засади для охорони довкілля.

На території природних заповідників забороняється будь-яка туристична, рекреаційна та господарська діяльність. Дозволяється лише діяльність, пов’язана із збереженням природних комплексів, які охороняються у певному заповіднику. Наприклад, це може бути відновлення рослинних угруповань, які є корінними для даної території або тих, які зникають; вживання протипожежних заходів у разі пожежі; спорудження будівель, які необхідні для діяльності заповідника; організація сінокосів, випасів, городів для забезпечення потреб самого заповідника та його працівників.

Щодо зонування природних заповідників, то традиційно в Україні склалося, що тут виділяється одна зона – заповідна, яка, призначена лише для наукової роботи, а не для туристичної та рекреаційної діяльності. Тому, відвідування природних заповідників туристами не дозволяється, хоча у деяких природних заповідниках є певна територія, присвячена розвитку екоосвіти. Там, зазвичай розроблені екостежки. У природному заповіднику також може виділятися територія для забезпечення потреб самого заповідника та його працівників (наприклад, сінокоси, випаси, городи, паливо). Ця територія не має перевищувати 1-2% загальної площі. Навкруги ж заповідника виділяється охоронна зона з метою запобігання негативного впливу людської діяльності.

Природний заповідник Горгани

Дніпровсько-Орільський природний заповідник

Природний заповідник Єланецький степКанівський природний заповідник


Карадазький природний заповідник


Луганський природний заповідник


Природний заповідник Мис Мартьян

Опукський природний заповідник

Поліський природний заповідник